Ürün Sorumluluk

urunsorumluluk

Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigorta teminatı altına aldırdığınız ürünlerinizin konusu ile ilgili işin yürütülmesi sırasında ve/veya bu sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, üreticinin sorumlu tutulabileceği bedensel veya maddi zararlara karşı güvence altına alır. Bu güvence sizden talep edilebilecek olan tazminatlar için bir teminat sunmaktadır. Bu noktada Ürün Sorumluluk sigortası bir ürün garanti sigortası ile karıştırılmamalıdır. Ürün garanti sigortası bir mal sigortası iken, Ürün sorumluluk sigortası bir sorumluluk sigortasıdır. Avrupa Topluluğu’nun 1985 tarihli Ürün Sorumluluğu Direktifi uyarınca üretici, ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumludur. Burada, üretici sözcüğü; bitmiş bir ürünün, herhangi bir hammaddenin veya bir ürünü meydana getiren parçalardan birinin üreticisi olan ve ürün üzerine adını, ticari markasını veya bir başka ayırt edici özelliğini koyarak kendisini o ürünün üreticisi olarak takdim eden herhangi bir kişi anlamında kullanılmaktadır.

GENEL ŞARTLAR