Hakkımızda

Kıbrıs’ta 1957 yılında uygulamaya konan trafik yasası ile motorlu araçlara sigorta yaptırılma mecburiyeti getirilmesini takiben tamamı TC sermayeli Türk Sigorta Şirketleri Kıbrıs Türk tarafına acentelik vermeye başladılar. 1986 Yılında Merhum Dr.Ahmet Cemal Adademir’in ASBANK Ltd. ve ASBAN Yatırm Şti Ltd’i kurmasının ardından Güven Sigorta T.A.Ş. Ltd’in yetkilileri ile yaptıkları temaslar sonucu ayni yıl aralarında imzaladıkları bir sözleşme ile Güven Sigorta T.A.Ş.’ nin Kıbrıs Acenteliğini kurmuş oldular.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Sigortacılık Sektörü 39/1993 sayılı yasa ile bir yandan çağdaş bir yasaya kavuşturulurken diğer yandan da Güven Sigorta T.A.Ş ile Asbank Ltd. yetkilileri müşterek hareketle 28 Aralık 1995 tarihinde ortak olarak GÜVEN SİGORTA KIBRIS Şti Ltd. yerel şirketini kurdular. 01.01.1996 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak faaliyete geçen GÜVEN SİGORTA KIBRIS Şti Ltd. süratle kendini yeni yasaya adapte ederek 6 kişilik çekirdek kadrosunu oluşturmuş ve faaliyete başlamıştır.

Özellikle müşteri odaklı hızlı ve etkin hasar politikası sayesinde hızlı bir büyüme sürecine girilmiştir. Şirket bu büyümenin etkisi ile önce Asbank Ltd. Merkez Binasında çalışmalarına başlamış ve faaliyetlerinin artması neticesinde 2000 yılında Yenişehirdeki binasına taşınmıştır. 9 yıl boyunca faaliyetlerini bu binada sürdürdükten sonra 2009 yılında Köşklüçiftlikteki kendi mülkü olan ve halen kullanmakta olduğu binasına taşınmış ve kadrosuna 4 yeni personel daha katarak 10 kişilik ideal kadrosuna kavuşmuştur.

Güven Sigorta T.A.Ş.’nin hisselerini Groupama Sigortaya devretmesini takiben 2012 yılında iki şirket arasında yapılan görüşmeler sonucunda Dr. Ahmet Cemal Adademir ve Eşi Asiye Adademir Eğitim Vakfı şirketin geriye kalan hisselerini de satın alarak Güven Sigorta Kıbrıs Şti.Ltd.’in tamamen yerel bir şirket olmasını sağlamıştır.

2010 yılında 60/2010 Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim yasasının geçmesi ile 5.000 TL’lik ödenmiş sermaye ile kurulan şirketimiz bu gün 4.600.000 TL’lik ödenmiş sermayesi, 4.500.000 TL’lik nakit ve 4.000,000 TL’lik menkul ve gayrimenkul mal varlığı ile maddi yapı bakımından sektörün en güçlü şirketlerinden biri durumundadır.