Management

Uygar Refik Executive Board Director
Gülçe Berksel Executive Board Member and Company Secretary
Özlem Bekiroğlu Derviş Executive Board Member
Pınar Tulay Executive Board Member
Yılmaz Serden Executive Board Member
Ratip Irıkoğlu Executive Board Member
Börte Kağan Barlasoğlu Executive Board Member

Personnel

Director Börte Kağan Barlasoğlu
Deputy Director Gürel Dellaloglu
Accounting Operator Sehbal Yüzçelik
Product Development and Marketing Manager Leyla Öztürk
Damage Specialist Çağan Kubilay
Accounting Operator Hülya Karasalih
Claims Consultant Oyal Güçok
External Services – Gopher Cemil Yasakcı
Janitor Havva Yarımsakallı